Wat levert een training van Ki-weerbaarheid jou op:

 • Nee, leren en durven zeggen
 • Je grenzen durven aan te geven
 • Ongewenst gedrag te voorkomen, benoemen en te stoppen
 • Versterken van je zelfvertrouwen
 • Bewust worden van je eigen sterke kanten
 • Bewust worden van je eigen non-verbale communicatie
 • Eigen maken van simpele maar effectieve verdedigingstechnieken
 • Je sterk en weerbaar voelen en zijn

Wat levert een training van Ki-weerbaarheid de werkgever op:

 • De werknemer als individu zal bovengenoemde voordelen eigen maken
 • Positief gevoel bij werknemers, dat werkgever deze problematiek serieus neemt.
 • Positieve uitstraling voor het bedrijf.
 • Sterken van de teambuilding, meer respect en waardering voor elkaar en voor jezelf
 • Door de weerbaarheid te vergroten kan er een beter klantcontact ontstaan
 • Arbeidsongeschiktheid door ongewenst gedrag zal afnemen
 • Overbelasting door “over je eigen grenzen heen te gaan” zal afnemen
 • Werknemer zal steviger en zelfverzekerder in zijn “schoenen” staan

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Onder Psychosociale arbeidsbelasting wordt feitelijk verstaan: alle belastende factoren in het werk die tot stress kunnen leiden. Binnen het kader van de Arbo-wet, worden de volgende onderwerpen onder psychosociale arbeidsbelasting geschaard:
 • Agressie
 • Geweld
 • Seksuele intimidatie
 • Pesten
 • Werkdruk
 • Discriminatie

Arbo-wet
De Arbo-wet zegt in artikel 3, lid 2 het volgende over psychosociale arbeidsbelasting: De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Re-integratietrajecten
Ki-weerbaarheid, ook voor re-integratietrajecten en werkzoekenden (met een afstand tot de arbeidsmarkt). Gezond re-integreren en het succesvol vinden van een baan begint met goed in je “vel” zitten.

De (sociale) weerbaarheidtraining van Ki-weerbaarheid, biedt mensen de kans om op een positieve manier nieuwe ervaringen op te doen, inzicht te krijgen in eigen gedrag en sterk en weerbaarder te worden. We werken met elkaar aan de basisveiligheid, (zelfbewustzijn en zelfvertrouwen) lichaamsbewust zijn (kijken naar mogelijkheden i.p.v. beperkingen) eigen grenzen in te schatten, bewaken, accepteren en te verleggen. Ook de eigen houding en non verbale communicatie komt aan de orde.

Bovengenoemde is maatwerk en gaat altijd in overleg met de opdrachtgever.

Ki-weerbaarheid werkt samen met een maatschappelijk werkster voor eventuele opvang/nazorg. (de kosten voor eventuele persoonlijke begeleiding is niet in het prijzenpakket opgenomen).


Sjoerd Kuipers: 06-22083507